Handencentrum

Het Handencentrum MUMC+ is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen plastische chirurgie, traumachirurgie, orthopedie, reumatologie, revalidatie, fysiotherapie, ergotherapie en orthopedisch instrumentmakerij.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Een probleem aan de hand of pols kan grote functionele gevolgen hebben.  Een gespecialiseerde en vaak multidisciplinaire aanpak is dan ook essentieel. Binnen ons hand- en polscentrum wordt u daarom uitsluitend geholpen door ervaren specialisten en therapeuten.

U heeft voor een afspraak bij het hand- en polscentrum altijd een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Na zorgvuldig onderzoek en analyse van uw klachten wordt, afhankelijk van de uitkomst, een voorstel gedaan voor chirurgische of conservatieve behandeling (bv oefentherapie en/of spalktherapie).  Een chirurgische behandeling van de hand of pols kan poliklinisch of middels een (dag)opname plaatsvinden. Nadien wordt vaak een revalidatietraject ingezet met een gespecialiseerd handtherapeut, in het ziekenhuis of bij u in de buurt. Deze nabehandeling is essentieel voor een goed resultaat.

Contact

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de afdeling Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie: T: 043 387 70 00

Wanneer u specifieke vragen heeft, kunt u ons ook mailen: info.handencentrum@mumc.nl

fracturen, pees en/of zenuwletsels en crushletsels) en patiënten met een geleidelijk ontstane aandoening (o.a. gewrichtsarthrose, reuma, dupuytren en triggerfinger). Patiënten met aangeboren afwijkingen.

Behandelingen
Motivatie

Wat wordt van u gevraagd?  Wij vragen van u een grote motivatie en inzet. De instructie en oefentherapie die u krijgt, gaat u thuis uitvoeren zoals afgesproken. Alleen op die manier zal het lukken om uw hand weer zo goed mogelijk te gebruiken bij uw dagelijkse taken thuis, op het werk, op school of bij uw hobby’s.

Operatie aan uw hand

Het is mogelijk dat u geopereerd bent of geopereerd moet worden. Een operatie vindt poliklinisch plaats of tijdens een ziekenhuisopname.         

handen-spreekuur

Elke woensdagochtend is er een speciaal handenspreekuur. Hier kunt u op afspraak terecht met uw handprobleem als u een verwijzing heeft van uw huisarts, een medisch specialist of bedrijfsarts. U bezoekt dit spreekuur ook nadat u geopereerd bent voor controle van wondgenezing en functieherstel. Tijdens uw afspraak beoordelen wij gezamenlijk uw handprobleem en maken we afspraken over de verdere behandeling.

Revalidatie
Deze vorm van revalidatie is vaak een onlosmakelijk onderdeel van een handoperatie. Afhankelijk van uw operatie, aandoening of letsel komt u een of meerdere keren per week voor handtherapie. Handtherapie is erop gericht dat u uw hand weer zo goed mogelijk leert gebruiken bij uw dagelijkse activiteiten. De wondverzorging, littekenbehandeling, het tegengaan van zwelling, oefentherapie en spalktherapie maken hier onderdeel van uit. Tijdens de handrevalidatie wordt u door een fysio- en/of ergotherapeut behandeld. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de therapeuten en artsen over het verloop van de behandeling.
Sluit de enquête