Dupuytren

De ziekte van Dupuytren is een aandoening waarbij onderhuidse knobbels en strengen in de handpalm of vingers ontstaan. De ziekte is vernoemd naar een franse chirurg, Guillaume Dupuytren, die deze aandoening beschreven heeft.
 

Door vermeerdering van bindweefsel onder de huid ontstaan strengen en knobbels. Dit kan leiden tot pijn en/ of kromstand van de vingers. Dit kan overal in de handpalm en aan alle vingers voorkomen.

Dupuytren is een aandoening met een erfelijke achtergrond en komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
Ondanks dat we deze aandoening al honderden jaren kennen, is helaas nog geen medicijn beschikbaar waarmee we de ziekte kunnen genezen.
De behandeling richt zich momenteel op het wegnemen van de strengen en knobbels zodat de vingers weer gestrekt kunnen worden. Helaas komen de strengen en knobbels vaak terug. Meestal op andere plaatsen in de hand (nieuwe strengen) of op de plaats van de eerdere operatie. Er zijn meerdere soorten operatietechnieken mogelijk:

A) Naaldfasciotomie:                                                                                                                        
Dit is de meest eenvoudige en minst belastende ingreep hoewel echter alleen geschikt voor bepaalde vormen van de Dupuytren. Wanneer een streng in de handpalm bestaat zonder kromstand van de vingers kan deze via een kleine opening in de huid met een naald of een mesje doorgesneden worden.
Het voordeel van deze ingreep is dat deze onder plaatselijke verdoving kan worden verricht en dat het relatief weinig belastend is voor uw hand waardoor de hersteltijd korter is.
Het nadeel van deze techniek is dat dit alleen geschik is in bepaalde situaties en dat de ziekte sneller kan terugkeren op de plaats van de operatie omdat de strengen alleen maar doorgesneden worden echter niet verwijderd worden.

B) Partiële fasciectomie:                                  
Bij deze operatie worden de strengen zo volledig mogelijk verwijderd zodat de vingers weer gestrekt kunnen worden. Dit gebeurt meestal met een zig-zag litteken (Brunnerse incisie).

C) Dermofasciectomie: 
Wanneer de dupuytrenstrengen aan de huid vastzitten of wanneer er al eerder geopereerd is, is het soms nodig om een deel van de huid over de streng te verwijderen. Hierbij wordt deze huid vervangen door een nieuw stukje huid dat weggenomen wordt van bijvoorbeeld uw onderarm. Hierdoor wordt voorkomen dat de ziekte op deze plaats snel terugkomt.
Na de operatie wordt meestal een spalk gemaakt waarbij de vingers recht gehouden worden tijdens het genezingsproces. Deze spalktherapie wordt gecombineerd met oefentherapie (handfysiotherapie).
Tijdens de nacontroles wordt bekeken of en hoelang u deze spalk en oefentherapie nodig heeft. Dit is afhankelijk van de plaats en uitgebreidheid van de Dupuytren strengen, van de operatietechniek en van de wondgenezing.

dupuytren
Sluit de enquête