Traumachirurgie

Introductie

Het Maastricht UMC+ is het level 1-traumacentrum van Limburg. Dat betekent dat de spoedeisende hulp (SEH) gespecialiseerd is in de opvang van ernstig gewonde patiënten. Een team van specialisten en verpleegkundigen staan 24 uur per dag klaar om patiënten met levensbedreigende verwondingen op te vangen. De traumachirurg heeft hierbij de leiding.

Het Maastricht UMC+ telt acht traumachirurgen, een militair traumachirurg en een fellow. Een traumachirurg houdt zich naast de opvang van ernstig gewonde patiënten ook bezig met behandeling van letsels als botbreuken, wonden, verstuikingen en de late gevolgen van eerder doorgemaakt letsel. De behandeling en opvolging van patiënten met dergelijke letsels vindt plaats op de spoedeisende hulp, op de operatiekamer, op de afdeling en op de polikliniek/gipskamer.

Er wordt binnen het ziekenhuis erg nauw samengewerkt met de afdeling orthopedie in een multidisciplinaire trauma-afdeling om gezamenlijk het hele palet aan zorg voor het bewegingsapparaat te kunnen bieden. Verder werken de traumachirurgen met meerdere specialismen samen in een handencentrum, voet-enkel afdeling, ortho-geriatrische trauma-afdeling, non-union spreekuur voor niet genezende botbreuken en een infectie-unit. Buiten de muren van het ziekenhuis is traumachirurgie onderdeel van het regionale samenwerkingsverband binnen het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL). Dit ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om de acute-zorgpatiënt zo snel mogelijk op de juiste locatie de best mogelijke zorg te kunnen bieden, in goede afstemming en samenwerking met ketenpartners in de regio. Het NAZL houdt haar kantoor in het Maastricht UMC+.

 • De traumachirurgen van het Maastricht UMC+ zijn gespecialiseerd in verschillende behandelingen zoals:

  • Opvangen en behandelen van ernstig gewonde patiënten
  • Verwondingen aan organen in de buik en borstkas (milt of leverletsel, klaplong en gebroken ribben)
  • Complexe botbreuken, in het bijzonder complexe letsels van hand, pols en elleboog en letsels van de voet en enkel
  • Behandeling van niet-genezende botbreuken en correcties van scheef vergroeide botbreuken
  • Enkelvoudige botbreuken en peesletsels (polsbreuk, enkelbreuk, gebroken heup en gescheurde achillespees)
  • Klachten van instabiliteit of gewrichtsslijtage na een eerder doorgemaakt letsel

  Voor acute zorg kan de patiënt terecht op de spoedeisende hulp en voor opvolging van de klachten kan hij zich melden bij de  polikliniek of gipskamer. Voor zorg waarvoor een opname noodzakelijk is, is er een speciaal ingerichte traumachirurgische afdeling met gespecialiseerde verpleegkundigen.

  Het Maastricht UMC+ is een academisch ziekenhuis. Dat wil zeggen dat naast de klinische en poliklinische zorg voor patiënten ook een actieve bijdrage wordt geleverd aan onderwijs/opleiding  en wetenschappelijk onderzoek.

 • Het academisch ziekenhuis Maastricht heeft een belangrijke opleidingsfunctie. Dit betekent dat er binnen de trauma-afdeling op verschillende niveaus professionals worden opgeleid. Dit kunnen geneeskundestudenten (co-assistenten), verpleegkundigen of artsen in hun specialisatie tot (trauma)chirurg of traumachirurgen zijn die een vervolgopleiding hier doen. Sinds kort is het handencentrum officieel geregistreerd als internationaal opleidingscentrum voor handchirurgen (IBRA fellowship) en ontvangen ze chirurgen uit de hele wereld. Daarom kan het zijn dat de patiënt medisch specialisten in verschillende fases van de (vervolg)opleiding treft.

  Naast de opleiding binnen het ziekenhuis zijn de traumachirurgen nauw betrokken bij verschillende onderdelen van de studie geneeskunde binnen de Universiteit Maastricht. Daarnaast werken ze als instructeur bij nationale en internationale cursussen voor de opvang en operatieve behandeling van ernstig gewonde patiënten en verzorgen cursussen voor gevorderden op het gebied van traumachirurgie.

 • In het Maastricht UMC+ wordt binnen de afdeling traumachirurgie wetenschappelijk onderzoek verricht om meer kennis op te doen en nieuwe en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Het onderzoek is erop gericht om kennis vanuit het laboratorium naar de kliniek over te brengen (translationeel wetenschappelijk onderzoek), maar er wordt ook onderzoek gedaan om behandelingen of diagnostiek bij patiënten te verbeteren (toegepast klinisch onderzoek).

  De speerpunten van onderzoek zijn:

  • Gestoorde fractuurgenezing
  • Sarcopenie (te lage spiermassa)
  • Hand- en polsletsels
  • Voet- en enkelletsels
  • Belasten na een operatie aan de benen en analyse van het looppatroon
  • Professionele identiteit gedurende de opleiding

  Wetenschappelijk onderzoek is van belang om meer medische kennis te verzamelen. Daarom kan de patiënt gevraagd worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Sluit de enquête