pasfoto

E.M.P.H. de Jong-Vrancken

Verpleegkundige

Aandachtsgebieden

  • Borstkanker

Contact

Over

Na haar opleiding tot A-verpleegkundige (1982) in het Orbis Medisch Centrum te Sittard, heeft Elly de Jong-Vrancken vijf jaar in datzelfde ziekenhuis als verpleegkundige gewerkt op de afdeling Interne Geneeskunde. Van 1987 tot 1998 heeft ze op de afdeling nefrologie van het Radboudumc in Nijmegen gewerkt. In 1998 heeft ze de overstap gemaakt naar het Maastricht UMC+. Daar ze van 1999 tot 2006 als oncologieverpleegkundige gewerkt op het dagcentrum Interne Geneeskunde van het Oncologiecentrum. Daar hield ze zich vooral bezig met het toedienen van chemotherapie en immunotherapie. In 2004 heeft E. de Jong-Vrancken haar opleiding tot oncologieverpleegkundige afgerond. Sinds 2006 is ze werkzaam in het Maastricht UMC+ als oncologieverpleegkundige op de mammapoli van het oncologiecentrum. Ze heeft zich toegelegd op de zorg voor borstkankerpatiënten. Daarin staat vanaf het moment van de diagnose tot en met de follow up van de behandeling de persoonlijke aandacht en psychosociale begeleiding van de patiënt centraal.

Vanuit haar coördinerende rol tussen de specialisten van diverse disciplines zet ze zich in om de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ze hecht veel waarde aan de kwaliteit van patiëntenzorg en is van mening dat iedere patiënt uitgebreid aandacht dient te krijgen. Hierbij fungeert ze als een laagdrempelig aanspreekpunt. Ook de tevredenheid van de patiënt telt voor haar zwaar mee in de kwaliteit van de zorg. Tot slot draagt ze haar steentje bij aan diverse wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van borstkankerzorg.

Deelnames, projecten en nevenfuncties

  • Lid van het Lean Project Multidisciplinair Overleg
  • Lid IRIS commissie
  • Actualiseren afdelingsprotocollen in ODIN
  • Lid beroepsvereniging van zorgprofessionals ‘Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland’ (V&VN)
Sluit de enquête