Hepato Pancreatico Biliaire Chirurgie

Introductie

Het Maastricht UMC+ is het centrum voor lever-, alvleesklier- en galwegchirurgie ofwel Hepato Pancreatico Biliaire chirurgie (HPB) in Limburg en is onderdeel van de OncoZON-regio. Dit is een oncologienetwerk van negen ziekenhuizen en een radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland, een professioneel netwerk van instellingen die de handen ineen hebben geslagen om in deze regio de best mogelijke zorg op het gebied van kanker te bieden.

In het Maastricht UMC+ wordt de volledige breedte van de HPB-chirurgie uitgevoerd, wat betekent dat het volledige pallet aan goed- en kwaadaardige aandoeningen van de lever, alvleesklier en galwegen wordt behandeld. Daarnaast zijn de HPB-chirurgen betrokken bij het verkrijgen van organen voor orgaantransplantatie in Zuid-Oost Nederland. Hiervoor werken we samen met het Radboudumc in Nijmegen.

Het Maastricht UMC+ telt acht HPB-chirurgen, een Fellow, een verpleegkundig-specialist i.o. tot physician assistant en een verpleegkundige. Zij voeren niet alleen operaties uit maar zijn bij de volledige zorg rondom HPB-patiënten betrokken, vanaf het moment van diagnose tot het postoperatief vervolg op de polikliniek.

 • De poliklinisch zorg wordt aangeboden op de polikliniek Heelkunde. Al onze patiënten worden behandeld in een multidisciplinair team bestaande uit een wisselende samenstelling van maag-, darm- en leverartsen, oncologen, bestralingsartsen (radiotherapeuten) en (interventie)radiologen. Alle patiënten (ook verwezen patiënten) met een kwaadaardige aandoening van de lever, galwegen of alvleesklier worden meestal meerdere keren besproken in het multidisciplinair overleg in het Maastricht UMC+ dat tweemaal per week plaatsvindt.

  Daarnaast vinden meerdere keren per week patiëntenbesprekingen plaats met de andere ziekenhuizen binnen de OncoZON-regio. Bij de zorg rondom kanker biedt het oncologiecentrum veel ondersteuning zoals faciliteiten op het gebied van maatschappelijk werk, psychologische ondersteuning, lotgenootcontact of samenkomst in het ontmoetingscentrum. Hier zijn telkens vrijwilligers aanwezig die niet enkel patiënten maar ook naasten ondersteunen. Er is een hechte samenwerking tussen de fysiotherapeuten en diëtistes die de patiënten ondersteunen op de polikliniek en in de kliniek.

  Ook bestaat er een goedlopende samenwerking met de HPB- en transplantatieafdeling van het academisch ziekenhuis in Aken ‘Uniklinikum Aachen’. Hoogcomplexe HPB-chirurgie die niet in onze regio kan worden geleverd of levertransplantaties, worden uitgevoerd in dit ziekenhuis. HPB-chirurgen van onze afdeling zijn ook werkzaam in Aken en deze samenwerking zal op de korte termijn verder worden geïntensiveerd.

 • Het Maastricht UMC+ is een academisch ziekenhuis. Dat wil zeggen dat naast de klinische en poliklinische zorg voor patiënten ook een actieve bijdrage wordt geleverd aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs/opleiding.

  Binnen de afdeling HPB-chirurgie wordt wetenschappelijk onderzoek verricht om meer kennis op te doen en nieuwe en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Het onderzoek is erop gericht om kennis vanuit het laboratorium naar de kliniek over te brengen (translationeel wetenschappelijk onderzoek) maar er wordt ook onderzoek gedaan om behandelingen of diagnostiek bij patiënten te verbeteren (toegepast klinisch onderzoek). Dit onderzoek vindt niet alleen binnen het Maastricht UMC+ plaats maar ook op regionaal, nationaal en internationaal vlak.

  De speerpunten van onderzoek zijn:

  • De behandeling van lokaal uitgebreide alvleesklierkanker (borderline resectabel of locally advanced pancreascarcinoom)
  • Minimaal invasieve leveroperaties en het behouden van zoveel mogelijk functionele lever na leverchirurgie
  • Chronische en acute alvleesklierontsteking (pancreatitis)
  • Personalisatie van HPB-kankerbehandeling
  • Kankercachexie (ernstig verlies van spiermassa en spierkracht)
  • Pre-habilitatie en optimalisatie van perioperatieve zorg en herstel
  • PROM (Patient Reported Outcome Measures) 

  Bij bezoek aan het Maastricht UMC+ kan de patiënt gevraagd worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor kan de HPB-chirurg meer medische kennis vergaren.  

 • Het academisch ziekenhuis Maastricht heeft een belangrijke opleidingsfunctie. Dit betekent dat er binnen de HPB-afdeling op verschillende niveaus professionals worden opgeleid. Dit kunnen geneeskundestudenten zijn (coassistenten), verpleegkundigen of artsen in hun specialisatie tot (HPB) chirurg die een vervolgopleiding bij ons doen. Daardoor kan de patiënt medisch personeel in verschillende fases van de (vervolg)opleiding treffen.   

  Naast de opleiding is de HPB-chirurgie nauw betrokken bij verschillende onderdelen van de studie Geneeskunde binnen de Universiteit van Maastricht. De HPB-chirurgen maken deel uit van de verschillende onderwijsactiviteiten.

 • Kwaadaardige aandoeningen:

  • Primaire leverkanker (kanker ontstaan in het leverweefsel)
  • Metastases (uitzaaiingen) naar de lever van andere vormen van kanker zoals dikke darm- of endeldarmkanker
  • Galblaas- en galwegkanker
  • Alvleesklierkanker

  Goedaardige aandoeningen:

  • Primaire levertumoren, bijvoorbeeld cysten van de lever en hemangiomen
  • Galblaas- en galwegaandoeningen
  • Chronische of acute pancreatitis (alvleesklierontsteking) en cystes van de alvleesklier
Sluit de enquête