Grote gezondheidswinst door multidisciplinaire aanpak van complexe botbreuken

In 2020 opende Maastricht UMC+ de eerste gespecialiseerde polikliniek voor niet-genezende (non-union) botbreuken. Vandaag is 100e patiënt door het multidisciplinaire team in behandeling genomen. Op de gespecialiseerde poli worden patiënten tegelijkertijd gezien door een traumachirurg, een orthopeed en een plastisch chirurg. Door met verschillende deskundigheid tegelijkertijd een patiënt te onderzoeken, bevindingen te delen en een diversiteit aan technieken aan te wenden, wordt een meerwaarde bereikt die vaker en beter botherstel geeft. Daardoor is het team in staat om ook zeer complexe fracturen weer aan elkaar te laten groeien met een enorme gezondheidswinst voor de patiënten als resultaat.

Coördinator van de polikliniek traumachirurg Taco Blokhuis blikt samen met collega’s Jan Geurts, orthopedisch chirurg, en Shan Shan Qiu Shao, plastisch chirurg, terug op afgelopen periode. “Toen wij begin 2020 startten met de non-union poli dachten we dat de patiënten die daar komen, er slecht aan toe waren. Inmiddels weten we dat dit nog veel slechter is dan gedacht. De kwaliteit van leven is lager dan die van patiënten met darm- of longkanker en lager dan die van mensen die net gereanimeerd zijn. Dit weten we omdat we vanaf het begin van deze poli gestart zijn met het meten van de kwaliteit van leven, als onderdeel van de zorg die we leveren aan deze complexe groep patiënten.”

Verbetering kwaliteit van leven
“Gelukkig weten we inmiddels ook dat de kwaliteit van leven substantieel verbetert door onze zorg. Onze aanpak is complex en uniek, maar gelukkig zijn de resultaten er ook naar. We zien niet alleen een verbetering van de kwaliteit van leven, maar ook een succespercentage dat veel hoger ligt dan tot nu toe werd beschreven. Dit is te danken aan de multidisciplinaire aanpak en aan de inzet van nieuwe technologie. We maken gebruik van state-of-the-art behandelingen voor infecties en het stimuleren van de botaanmaak, en dat werkt.”

100e patiënt
“Vandaag mochten we onze 100e patiënt verwelkomen. Patiënten komen uit het hele land en hebben bijna allemaal al meerdere operatieve behandelingen voor hun niet-genezende breuk ondergaan. Het grootste deel heeft een non-union in het boven- of onderbeen, en alle patiënten hebben last van pijn, verminderde mobiliteit, problemen met algemene dagelijkse activiteiten en werk. De behandeling in het verwijzende ziekenhuis is niet succesvol geweest en vaak zijn zowel de patiënt als de verwijzend specialist op zoek naar een goede oplossing. Doordat wij multidisciplinair werken en gebruik maken van nieuwe technieken kunnen we daarin adviseren en vaak die oplossing bieden.”

Onderzoek
“De gegevens van patiënten die onze kliniek bezoeken worden nauwkeurig bijgehouden. Dit doen we vooral om de effectiviteit van onze behandelstrategie te kunnen meten; waarin kunnen we verbeteren, wat kunnen we anders doen? Daarnaast worden de gegevens gebruikt om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen. Recent hebben we onze eerste artikel ter publicatie aangeboden. Dit artikel beschrijft de slechte kwaliteit van leven bij onze patiënten. Dit is essentieel om naar buiten te brengen omdat het collega’s bewust maakt van de ernst van een non-union en hopelijk helpt om non-unions eerder op te sporen en door te verwijzen.”

Lees ook hier het eerder gepubliceerde verhaal  van Harry Keijzer over de zware nasleep van een complexe breuk

 

Sluit de enquête